[Problémy literárnej historiografie] /

Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný stav slovenské historiografie (mj. k níže zmíněným publikacím). Doplněno o redakční poznámku. Blok uvozen přednáškou M. Šútovce o dějinách literární historiografie na Slovens...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Statement of Responsibility:Milan Šútovec, Fedor Matejov, Pavel Matejovič, Vladimír Barborík, Dana Hučková, Ľubica Somolayová, Ivana Taranenková.
Main Authors: Šútovec, Milan, 1940- (Author), Matejov, Fedor, 1954- (Author), Matejovič, Pavel, 1963- (Author), Barborík, Vladimír, 1965- (Author), Hučková, Dana, 1965- (Author), Somolayová, Ľubica, 1979- (Author), Taranenková, Ivana, 1976- (Author)
Format: Article
Language:Slovak
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Form/Genre: poznámky, prohlášení, studie
Referred work: Tablic, Bohuslav. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův; kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli. -- [dějiny]
Vlček, Jaroslav. Literatura na Slovensku. -- [monografie]
Šafárik, Pavol Jozef. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. -- [dějiny]
Vlček, Jaroslav. Dejiny slovenskej literatúry. -- [dějiny]
Šmatlák, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry. -- [dějiny]
Marčok, Viliam a kol. Dejiny slovenskej literatúry III. -- Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. -- [dějiny]
Marčok, Viliam a kol. Dejiny slovenskej literatúry III. -- 2. rozšírené vyd. -- Bratislava : Literárne informačné centrum, 2006. -- [dějiny]
Sedlák, Imrich a kol. Dejiny slovenskej literatúry II. -- Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. -- [dějiny]
Hochel, Igor - Čúzy, Ladislav - Kákošová, Zuzana. Slovenská literatúra po roku 1989. -- Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007. -- [monografie]
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Citation: ŠÚTOVEC, Milan – MATEJOV, Fedor – MATEJOVIČ, Pavel et al.: [Problémy literárnej historiografie]. Slovenská literatúra. Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343–402.
Description
Summary:Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný stav slovenské historiografie (mj. k níže zmíněným publikacím). Doplněno o redakční poznámku. Blok uvozen přednáškou M. Šútovce o dějinách literární historiografie na Slovensku od dob osvícenství po druhou světovou válku proslovenou v Budapešti.
MDT:061.3
885.4
885.4-96
930
(047.6)
(047.5)
(048.8)
ISSN:0037-6973