By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 42, 17. 10., s. 80
Annotation: Nekrolog scénáristy, publicisty a dramaturga B. Zelenky.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 28, 12. 7., s. 88
Annotation: Nekrolog překladatelky, editorky a literární historičky L. Duškové.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 48, 26. 11., s. 88
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Trefulky 22. 11. 2012 ve věku 83 let.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 29, 16. 7., s. 80
Annotation: Nekrolog k úmrtí vědce a spisovatele S. Reiniše 7. 7. ve věku 80 let.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 34, 20. 8., s. 80
Annotation: Nekrolog k úmrtí mecenáše a odborníka na vzdělávací politiku 9. 8. 2012 ve věku 86 let. Zmíněno zachycení jeho osoby ve Škvoreckého Zbabělcích.
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 46, 12. 11., s. 88
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Jiránka 6. 11. 2012.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 50, 10. 12., s. 80
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Sígla 5. 12. 2012 ve věku 86 let.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 45, 8. 11., s. 88
Annotation: Oznámení o úmrtí básnířky V. Fischerové.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 50, 13. 12., s. 96
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 50, 13. 12., s. 96
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 51/52, 20. 12., s. 104
Annotation: Nekrolog spisovatele a nakladatele.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 1, 3. 1., s. 80
Annotation: Nekrolog překladatelky a šéfredaktorky nakladatelství Argo E. Slámové.
Article
13
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 22, 30. 5., s. 82
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 25, 18. 6., s. 80
Annotation: Nekrolog k úmrtí politika a disidenta ve věku 84 let.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 48, 28. 11., s. 80
Annotation: Nekrolog básníka P. Ambrože.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 17, 26. 4., s. 88
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 11, 12. 3., s. 88
Annotation: Nekrolog filmového dokumentaristy, scénáristy a režiséra.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 38, 20. 9., s. 88
Annotation: Oznámení o úmrtí historika a hungaristy R. Pražáka.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 9, 27. 2., s. 80
Annotation: Nekrolog literátky, kunsthistoričky a organizátorky česko-německých kulturních projektů.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 9, 27. 2., s. 80
Annotation: Nekrolog hudebníka a literáta.
Article