By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Brikcius, Eugen, 1942-
Published Brno : Moravská zemská knihovna, [2018].
Other Authors: '; ...Brikcius, Eugen, 1942- jn19990218008...
Annotation: Monografie představuje autorovu bakalářskou práci o ontologickém důkazu Boží existence, kterou obhájil na londýnské University College v roce...
Book
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., s. 39-41
Annotation: Dva rozhovory s E. Brikciem o jeho setkávání s B. Hrabalem a I. M. Jirousem.
Article
3
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 6, 4. 6., s. 45-47
Annotation: Dva rozhovory s E. Brikciem o jeho setkávání s V. Boreckým a E. Jilemnickou.
Article
4
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 28, 2018, č. 8, 6. 8., s. 3
Annotation: Sloupek; zejména o básni E. Brikcia "Osoba o sobě".
Article
5
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 8. 3. 2016
Annotation: Úryvek rozhovoru s E. Brikciem o dadaismu uvozen krátkým komentářem.
Article
6
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 6, [1984], s. 29-31
Annotation: Dopis týkající se vlastní svatby se slečnou Zuzanou; připojeny jsou dvě jeho německé básně. Následují "Poznámky Nového Braku k tomuto respektabilnímu...
Article
7
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 23. 9. 2015
Annotation: Úryvek rozhovoru s E. Brikciem o jeho básnické tvorbě.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 101, 30. 4., s. 9
Annotation: Nekrolog filosofa, disidenta a mluvčího Charty 77 L. Hejdánka.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 15
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 24, 29. 1., s. 10
Annotation: Osobně laděný fejeton vyvolaný blíže neurčeným článkem Pavla Š. [= P. Šruta] "v jednom listě", k němuž dal podnět také blíže neurčený...
Article
11
12
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Č. 33, 1997, s. 101-103
Annotation: O samizdatových comics.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 32, 9. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s básníkem, především o jeho chystaných memoárech, tvorbě a pojetí vlastenectví.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 27, 1. 7., Literární příl., s. 72-73
Annotation: Esej o místech spojených s F. Kafkou v Praze a o nošení kufrů spisovatelům; s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o E. B (s. 74).
Article
15
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 3, s. 92-95
Annotation: O autorových literárních inspiracích, zmíněni jsou mj. V. Nezval, R. M. Rilke, K. Kraus, J. Seifert a F. Kafka.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 38, 22. 9., s. 63
Annotation: Odpověď E. B. s otištěním básně Levné drahoty z chystané sbírky Verše z marše.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 45, 7. 11., s. 117
Annotation: E. Brikcius odpovídá na sled anonymních, formalizovaných otázek.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 220, 11. 11., s. 11
iHned.cz [online]. -- 11. 11. 2005
Annotation: Fejeton, zmíněna je divadelní hra V. Havla Zahradní slavnost.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 24. 3., s. 11
Annotation: Komentáře k básním různých autorů.
Article
20