Showing results 1 – 20 of 93
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Studies Consortium
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Slovenská literatúra -- Roč. 69, 2022, č. 6, december, s. 556–568
  Annotation: Studie o raněnovověkých exemplech a jejich literárněvědné reflexi.
  online
  DOI
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Utváření české národní identity do 19. století : literaturou a v literatuře, školou a ve škole -- S. 9–10
  Annotation: Portrét věnovaný osobnosti literárního historika V. Viktora.
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bočková, Hana, 1955–, Drápala, Daniel, 1976–, Drozda, Martin, 1991–, Dufka, Jiří, 1981–, Frolcová, Věra, 1956–, Hanzelková, Marie, Holubová, Markéta, 1969–, Ivánek, Jakub, 1983–, Kondrová, Marta, 1979–, Kosek, Pavel, 1972–, Mętrak, Maciej, 1988–, Navrátilová, Olga, 1984–, Pleskalová, Jana, 1949–, Poláková, Jana, 1973–, Slavický, Tomáš, 1973–, Hashemi, Michaela, 1958–
  Published: Brno : Moravské zemské muzeum, 2022.
  Annotation: Katalog k výstavě o českých kramářských písních s náboženskou tematikou; s úvodní výkladovou částí a částí katalogovou představující...
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Martinek, Libor, 1965–, Kaczorowska, Teresa, 1953–, Chrościcki, Juliusz A., 1942–, Buszewiczowa, Elwira, 1962–, Dorosz, Krzysztof A., 1962–, Hashemi, Michaela, 1958–, Malura, Jan, 1971–, Jílková, Veronika, Szturcová, Monika, Mášová, Jana, Všetička, František, 1932–, Holub, Zbyněk, 1957–2022, Grześkowiak, Radosław, 1968–, Šalomoun, Lubomír, Kaźmierczyk, Zbigniew, Komárek, Karel, 1963 duben 29.–
  Published: Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, kabinet literárněvědné komparatistiky, 2021.
  Annotation: Kolektivní monografie vycházející z příspěvků na mezinárodním sympoziu věnujícímu se českému a polskému literárnímu baroku; s literaturou...
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Studies Consortium
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Slovenská literatúra -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 496–500
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Bohemica litteraria -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 147–149
  Annotation: Medailon literárního vědce V. Válka.
  online
  DOI
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Studies Consortium
  Other Authors: »...Hashemi, Michaela, 1958-...«
  Published: Brno : Host, 2018.
  Annotation: Sborník studií o české jezuitské kultuře věnovaný Josefu Vintrovi k osmdesátým narozeninám; s uvedenými příspěvky, předmluvou editorů...
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií -- R. 2017, s. 34–35
  Annotation: Shrnutí přednášky o historických proměnách literárního kánonu prezentovaného zahraničním bohemistům.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Bohemica litteraria -- Roč. 19, 2016, č. 1, s. 29–39
  Annotation: Studie se věnuje podrobné analýze a dějinám spisu J. A. Komenského „Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté“. Autorka se soustřeďuje na následující...
  online
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií -- R. 2016, s. 37–40
  Annotation: Shrnutí přednášky o Komenského biblickém výtahu z roku 1658.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [29]–39
  Annotation: Studie.
  online
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Ibler, Reinhard, 1952–, Dorovský, Ivan, 1935–2021, Szlufik, Jacek, Změlík, Richard, 1978–, Válková, Vladimíra, Šimonik, Danuta, Szymonik, Wacław, Kostincová, Jana, 1968–, Celhofferová, Kristýna, Benyovszky, Krisztián, 1975–, Paučová, Lenka, 1986–, Ponomarenko, Marija Nikolajevna, Hnatjuk, Mychajlo, 1947–, Vlček, Radomír, 1957–, Šaur, Josef, 1981–, Eliáš, Anton, 1950–, Madecki, Roman, 1969–, Pokorný, Milan, 1961–, Filip, Aleš, 1964–
  Published: Brno : Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015.
  Annotation: Kolektivní monografie obsahuje příspěvky ke studiu střední Evropy, též ve vztahu k české literatuře a českému literárnímu provozu (některé...
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS -- R. 2015, s. 168–169
  Annotation: Shrnutí přednášky.
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hashemi, Michaela, 1958-...«
  Published: Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014.
  Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS -- R. 2014, s. 34–37
  Annotation: Shrnutí přednášky.
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Universitas -- Roč. 46, 2013, č. 1, s. 56–58
  Annotation: Medailon k výročí narození i úmrtí A. Z.
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Rokyta, Jan, 1974–, Hashemi, Michaela, 1958–
  Published: Blansko : ALMI, 2013.
  Annotation: První část knihy přináší studii o životě a díle P. Chelčického, druhá část pak výbor z Chelčického spisů v archaizovaném novočeském...
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Opera Slavica -- Roč. 23, 2013, č. 4, s. 72–75
  Annotation: Zápis přednášky o J. A. Komenském na téma edice Cesta světla přednesené na setkání lektorů slovanských jazyků.
  online
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hashemi, Michaela, 1958–
  Info: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS -- R. 2013, s. 37–38
  Annotation: Shrnutí přednášky.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in: