By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 3, s. 30
Annotation: Biografická poznámka o překladateli, redaktoru Vyšehradu, politickém vězni z let 1950-1960 (nar. 29. 5. 1916); k otištěné stati Hus a husitství...
Article
2
Annotation: Sborník vzpomínkových textů dcer politických vězňů z padesátých let; mj. s uvedenými vzpomínkami na literárně činné rodiče, sourozence...
Book