By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Erazim Kohák

Erazim Kohák in 2007 Erazim Kohák (21 May 1933 – 8 February 2020) was Czech philosopher and writer. His early education was in Prague. After communists took over Czechoslovakia in 1948, his family escaped to the United States. He died in February 2020 at the age of 86. Provided by Wikipedia
1
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1997, č. 3, s. 5-8
Annotation: Stať o jeho činnosti před vznikem Československa.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 4. 4., s. 7
Annotation: Zkrácený přetisk předmluvy k reedici Hromádkovy monografie.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 5, s. 173
Annotation: Vzpomínka - úvaha.
Article
5
6
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 6, 6. 2., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 33, 9. 2., s. 10
Annotation: Rozhovor.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 24, 10. 6., s. 4
Annotation: Studie o odlišnosti jejich filosofických typů; s poznámkou Předneseno na Le Colloque Masaryk v Paříži 23.5.2000. Z francouzštiny přeložil autor.
Article
9
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 38, 21. 9., s. 11
Annotation: První část vzpomínkové statě, zamyšlení nad smyslem osobního vzpomínání.
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 39, 28. 9., s. 11
Annotation: Druhá část vzpomínkové statě o životě v protektorátu, o ideálním a skutečném Československém státu.
Article
11
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 40, 5. 10., s. 11
Annotation: Třetí, závěrečná část vzpomínkové statě o emigraci do USA.
Article
12
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 41, 1999, č. 52, s. 14-17
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Nedělní noviny. -- ISSN 1212-6713. -- Roč. 2, 2000, č. 10, 5. 3., s. 20-21
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 49, 5. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 31, 2001, č. 2, s. 76
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 43, 2001, č. 18, s. 31
Annotation: Odpovědi na sérii anketních otázek.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 31, 2. 8., s. 20-23
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 233, 6. 10., s. 16
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 19, 6. 5., s. 57-59
Annotation: Rozhovor (s. 59) a ukázky z knihy E. K. Dopisy (SPN, 1991, soubor úvah).
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 23, 1993, č. 1, s. 44-47
Annotation: Příspěvek určený konferenci Exil a domov - odchody a návraty, konané 10.-11. 12. 1992 v Praze.
Article