By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 15, 21. 9., s. 3
Annotation: Rozhovor s tajemnicí Obce spisovatelů o letošním semináři pro zahraniční bohemisty.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 46, 12. 11., s. 2
Annotation: O odhalení nové busty E. E. K. v urnovém háji strašnického krematoria 29. 10. a o diskusním večeru o jeho díle pořádaném Obcí spisovatelů...
Article
3
In: Zprávy z Obce spisovatelů. -- Roč. 1, 1990, č. 1, říjen, s. 9-10
Annotation: O semináři konaném 10.-15. 9. na Dobříši.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 201, 30. 8., s. 19
Annotation: U příležitosti 9. ročníku bohemistického semináře.
Article
5
online
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 17. 9. 1999
Annotation: Diskuse účastníků semináře Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty, která se konala ve východních Čechách 2. září 1999, o smyslu a významu...
Article