By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 3
Annotation: Recenze. Mj. zmíněna kniha P. Ouředníka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 5
Annotation: Esej o psaní z hlediska způsobu a technologie zápisu.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 125-130
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 13, 27. 6., s. 13
Annotation: Úvaha reagující na zprávu o chystaném prodeji vily K. Čapka.
Article
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 146-148
Annotation: Nekrolog za J. Táborskou.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 10, 2003, č. 4, s. 601-604
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 9, 2002, č. 3/4, s. 495-520
Annotation: Studie s kapitolami Utužení poměrů v kultuře (1958-1960), Počátky uvolňování (1961-1964), Pohyb v literární oblasti jako součást demokratizačního...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 423-425
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 353-358
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2003, č. 25, s. 129-132
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 3, 1999, s. 169-174
Annotation: Úvodní komentář k edici ukázek z Šustovy básnické tvorby (Příloha, s. 175-183); s Ediční poznámkou (s. 184).
Article
15
In: Národní 3. -- ISSN 1802-9884. -- R. 2008, č. 3, 10. 9., s. 50-51
Annotation: O dosavadních dějinách české literatury (zejména A. Nováka a "ústavních" dějinách redigovaných J. Mukařovským) u příležitosti dokončení...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 2, s. 269-273
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 2, 1997, s. 165-183
Annotation: Přehledová stať o rozporuplném přijetí hry; s ukázkami ohlasů v dobovém tisku.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 763-768
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 250, 26. 10., příl. Orientace, s. ix
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 23, 1. 6., s. 78
Annotation: Článek o chystaných akcích spojených s výročím 600 let od upálení mistra J. Husa, největší výstava bude k vidění do 28. 8. v Karolinu.
Article