By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Hana Svobodová

Hana Svobodová is one of the three winners from the twelve (12) finalists of the nationwide search, Czech Miss, the Czech national beauty pageant which selects candidates for the international beauty competitions Miss Universe, Miss Earth, and Miss Intercontinental. The Ceska Miss 2008 edition was held on February 2, 2008. As the pageant runner-up, Svobodova represented Czech Republic in the global search for Miss Earth 2008 beauty pageant in November 2008.

She is a student at the Masaryk University in Brno. She is studying Government Administration. Provided by Wikipedia
1
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 165-173
Annotation: Studie o přítomnosti dvojnictví v textech A. Bělého, s poukazem k vlivu F. Nietzscheho.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 29. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 30. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 2, únor, s. 129-131
Annotation: Studie.
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 7, 1972, č. 4, s. 57-63
Annotation: Článek o sociologii literatury, jejích metodách a perspektivách. Autorka rozvádí teoretické teze na výsledcích výzkumu čtenářství provedeného...
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 9, 1974, č. 10, s. 15-20
Annotation: Sociologická analýza čtenářských zájmů učňovské mládeže.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 10, 1975, č. 2, s. 21-25
Annotation: Sociologická analýza vztahu ke čtení a literatuře u učňovské mládeže.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 59, květen, s. 256-260
Annotation: Recenze.
Article
9
by Svobodová, Hana, 1933-
Published Rychnov nad Kněžnou : Boskovice : Město Rychnov nad Kněžnou ; Albert, 2000.
Annotation: Studie H. S. (žijící od r. 1976 v Amsterodamu), s kapitolami: Žurnalistické prózy Karla Poláčka, Období grotesky v raném díle Karla Poláčka,...
Book
10
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 2, s. 39-43
Annotation: Rozbor; zkrácená verze textu z časopisu Proměny 20, 1983, č. 2; předneseno na poláčkovské konferenci v Rychnově nad Kněžnou (březen 1992).
Article
12
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 285-290
Annotation: Studie. - Připojena povídka O. P. A Race through Prague (přel. P. Wilson, s. 291-298).
Article
14
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 20, 1983, č. 2, květen, s. 56-66
Annotation: Studie.
Article
15
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1984, č. 3/4 (93/94), s. 359-363
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 69-74
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 124, 29. 5., s. 12
Annotation: Rozhovor s účastnicí sympozia o jejím příspěvku Ne, Poláček nebyl poutník.
Article