Showing results 1 – 20 of 81
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Germanoslavica -- Jg. 32, 2021, Nr. 2, S. 112–116
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Česká literatura -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 925–928
  Česká literatura v síti [online] -- 30. 3. 2020
  Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 949.
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie : Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung -- S. 153–170
  Annotation: Studie o svatováclavské legendě z Dolního Porýní uvádí též její text.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Habent sua fata bibliothecarii : věnováno PhDr. Ilovi Šedovi -- S. 49–63
  Annotation: Studie předkládá životopis a analýzu kázání plzeňského kněze Raimunda Římského, který se v roce 1631 přihlásil k luterství; připojen...
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Bok, Václav, 1939-...«
  Main Author: Komenský, Jan Amos, 1592–1670
  Published: Praha : Academia, 2018.
  Annotation: Svazek představuje první část kritické edice Komenského korespondence zahrnující období let 1628–1638; s doplňky (s. 268–279); se seznamem zobrazených...
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Vodrážková, Lenka, 1972–
  Info: Časopis pro moderní filologii -- Roč. 98, 2016, č. 1, s. 137–139
  Annotation: Medailon.
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Studie o rukopisech -- Sv. 44, 2014, s. 389–394
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Boldan, Kamil, 1966–, Bok, Václav, 1939–, Bäumlová, Michaela, 1980–, Polakovič, Daniel, 1975–, Studničková, Milada, 1955–, Kubík, Viktor, 1970–, Černý, Jiří, 1980–, Hradilová, Marta, 1964–, Bajger, Matyáš Franciszek, 1977–, Císařová Smítková, Alena, Richterová, Alena, 1952–
  Published: Praha : Národní knihovna České republiky, 2013.
  Annotation: Kolektivní monografie; – s Úvodem (s. 7–14, německy s. 15–21) a s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Bok, Václav, 1939-...«
  Published: Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2013.
  Annotation: Jubilejní sborník; mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Knihy a dějiny -- R. 2012, leden, s. 59–68
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Bok, Václav, 1939-...«
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Holý, Martin, 1978–, Maťa, Petr, 1973–, Purš, Ivo, 1964–, Studničková, Milada, 1955–, Veselá, Lenka, 1975–, Šimek, Jakub
  Published: České Budějovice : Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011.
  Annotation: Výpravná publikace /soubor studií a katalogových hesel k výstavním artefaktům/ vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy v rámci aktivit...
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Radimská, Jitka, 1948–, Balík, Vojtěch, 1947–, Bok, Václav, 1939–, Kašparová, Jaroslava, 1952–, Pelán, Jiří, 1950–, Pešek, Ondřej, 1976–, Ripamonti, Fabio, 1975–
  Published: České Budějovice : Pelhřimov : Jihočeská univerzita ; Nová tiskárna Pelhřimov, 2011.
  Annotation: Katalog španělských, italských, německých a latinských tisků z českokrumlovské eggenberské knihovny; s úvodními studiemi o charakteristice...
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bartlová, Milena, 1958–, Bok, Václav, 1939–, Bůžek, Václav, 1959–, David, Zdeněk V., 1931–, Nobbe, Stephan, Slavický, Milan, 1947–2009
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Filosofia, 2010.
  Annotation: Kolektivní monografie (částečně s příspěvky z uvedené konference), mj. s úvodním konferenčním proslovem S. Nobbeho a uvedenými studiemi;...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Bok, Václav, 1939-...«
  Published: Praha : Arsci, 2010.
  Annotation: Kolektivní monografie z konference; – s Úvodem autorů (s. 5–6); mj. s uvedenými příspěvky rozdělených do oddílů: Barokní autoři a jejich přístup...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Petr, Stanislav, 1944–
  Info: Studie o rukopisech -- Sv. 40, 2010, s. 273–299
  Annotation: Studie se věnuje výběrovému přehledu německých literárních a odborných rukopisů.
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Germanoslavica -- Roč. 20, 2009, č. 2, s. 98–100
  Annotation: Nekrolog.
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Veselá, Gabriela, 1947–, Bok, Václav, 1939–
  Info: Germanoslavica -- Roč. 20, 2009, č. 2, s. 101–115
  Annotation: Nekrolog.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Bok, Václav, 1939–
  Info: Český časopis historický -- Roč. 106, 2008, č. 2, s. 470–472
  Annotation: Nekrolog. Doplněno o autorčinu výběrovou bibliografii.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Bok, Václav, 1939-...«
  Main Author: Křesálková, Jitka, 1924–2020
  Info: Germanoslavica -- Roč. 19, 2008, č. 1, s. 35–44
  Annotation: Studie.
  Saved in: