By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


John Callow

John Callow (1822–1878) was an English artist. Provided by Wikipedia
1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 1 a 3
Annotation: O přijetí osobnosti a díla Julia Fučíka na Západě (ovlivněném jeho českou recepcí), s úvodní poznámkou o autorovi.
Article