By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 2
Annotation: Referát o kongresu.
Article
2
In: Scarabeus 2000. -- R. 2000, s. 19-37
Annotation: S kapitolami: Východiska, Výtvarné proměny, Skácelovy krajiny dětství, Možnosti poetiky, Aby se děti nebály, To tiché a prosté.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 136-141
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 5, s. 410-428
Annotation: Východiskem studie je pohled na melancholii ne jako na individuální emoci, náladu či aktuální psychický prožitek, ale jako na komplexní naladění,...
Article
5
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 94-115
Annotation: Studie zkoumající narativní způsoby v Nerudově próze využívající fyziognomiky.
Book Chapter
6
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2010, č. 12, prosinec, s. 16-17
Annotation: Referát o kongresu literárněvědné bohemistiky, který uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 26-58
Annotation: Studie k literárnímu popisu rehabilitující jeho roli v literárních textech z hlediska intermediální poetiky a zdůrazňující evokativní potenciál...
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 2 (19), 2010, n. 2, s. 20-41
Annotation: Studie zaměřená na vztah mezi dějovými prefabrikáty prózy a tzv. piktoriálními modely (dobově určenými schématy výtvatné reprezentace, podle...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 29-59
Annotation: Studie zabývající se klasifikací popisnosti a vizuality v literárním díle na příkladu níže zmíněných děl.
Article
10
by Fedrová, Stanislava, 1979-, Jedličková, Alice, 1963-
Published Praha : Akropolis - Filip Tomáš, 2016.
Annotation: Monografie přistupuje k literárnímu popisu za využití interdisciplinárních a intermediálních metod a pojednává jej v kontextu stylistiky, poetiky,...
Book
11
In: Vor Medúzy. -- s. 5-33
Annotation: Úvodní studie; - s poznámkou editorky; přítomné 3. vyd. vychází z 1. vyd. v r. 1938 (2., upravené vyd. vyšlo v r. 1959).
Book Chapter
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 746-762
Annotation: Analýza teoretického zázemí a interpretačních přístupů v literárněhistorických pracích J. Janáčkové vznikla u příležitosti jejího životního...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 59-61
Annotation: Úvodní komentář ke studii W. Wolfa o intermedialitě (s. 62-85).
Article
14
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 19, 2016, č. 2, s. 18-24
Annotation: Studie se věnuje praxi popisného slohového postupu ve školách. Autorky vycházejí z konfrontace s náměty obsaženými v příručce "Tvořivý...
Article
15
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá tvorbou pro děti Josefa Čapka, Františka Hrubína, Jana Skácela a skladatele Jana Kabeláče, který zkomponoval...
Book
16
by Fedrová, Stanislava, 1979-, Jedličková, Alice, 1963-, Ševčík, Miloš, 1973-
Published Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2010.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, s oddíly: Part I: Framing the Aesthetics of Visual Culture (s. 1-48); Part II: Aesthetics and Perception in Cultural...
Book
17
by Winter, Tomáš, 1974-, Machalíková, Pavla, 1972-, Fedrová, Stanislava, 1979-, Jordan, Hanuš, 1961-, Winter, Tomáš, 1974-
Published Cheb : Řevnice : Praha : Galerie výtvarného umění ; Arbor vitae ; Artefactum, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje reflexi cirkusového světa v českém výtvarném umění a literatuře; zpřítomňuje fenomén cirkusu v českém prostředí...
Book
18
Annotation: Soubor uvedených studií; se stručnými biogramy autorů (s. 147).
Book
19
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference obsahuje rozšířené verze referátů; s uvedenými příspěvky.
Book
20