By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Emilovi. -- S. 57
Annotation: Doslov; s Poznámkou k první básni (s. 58); s Ediční poznámkou (s. 58-60).
Book Chapter
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 111
Annotation: Úryvek z recenze pamětí B. B. Buchlovana, uveřejněné v Malovaném kraji (r. 54, č. 4, s. 28).
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 69-70
Annotation: Recenze na soubor básní a jedné novely J. Karáska ze Lvovic "Emilovi: sonety vepsané do knih", vydané Antikvariátem Křenek jako bibliofilie.
Article
4
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 54, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 28
Annotation: Recenze pamětí Bedřicha Beneše Buchlovana.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 74-75
Annotation: Medailon spisovatele J. Maria, v němž je vyzdvihnuta potřeba vydání jeho memoárových spisů "Já".
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2005, č. 1, s. 47
Annotation: Glosa k textu K. Kolaříka (Zprávy Spolku českých bibliofilů, 2005).
Article
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2005, č. 1, s. 47-48
Annotation: Polemická glosa.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2004, č. 1, s. 35-36
Annotation: Poznámka, která má připomenout zapomenutého prozaika.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2004, č. 1, s. 47-48
Annotation: Polemika s tím, jak Krištof A. Erhart (Zprávy 2002, č. 1) vidí Karáskovu situaci v 50. letech 20. století.
Article
11
In: Středočeský vlastivědný sborník. -- ISSN 0862-2043. -- Sv. 28, 2010, s. 51-55
Annotation: Stať o výstavě vychází z rukopisného katalagu, který sepsala neteř J. Karáska paní Marie Lipanská.
Article
12
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2010, č. 2, s. 79
Annotation: Poznámka k uveřejňování vzpomínek ze strojopisné pozůstalosti bibliofila a vydavatele A. Dyka v dalších číslech ZSČB.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2008, č. 1, s. 41-43
Annotation: Edice tří dopisů bibliofila A. Dyka P. Bezručovi, týkajících se později realizovaného bibliofilského vydání Slezkých písní. Doplněno o...
Article
15
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2009, č. 2, s. 32
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy; zejm. k redakčním úpravám autorova medailonu o B. Knoeslovi.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2009, č. 2, s. 23-25
Annotation: Komentář ke studii K. Kolaříka "Jiří Karásek ze Lvovic bibliofil" v níže zmíněném sborníku.
Article
17
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2010, č. 1, s. 18-19
Annotation: Článek o tradici konání pravidelných přednášek SČB.
Article
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2008, č. 2, s. 91-94
Annotation: Edice sedmi dosud nepublikovaných dopisů A. Dyka P. Bezručovi týkajících se vydání Bezručových Slezských písní; s úvodní ediční poznámkou...
Article
19
In: Marginálie. -- R. 2010, s. 85-94
Annotation: Medailon, s ukázkami z korespondence s uvedenými osobnostmi.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 1, s. 17-18
Annotation: Úvaha o recepci díla a obrazu P. Bezruče v 21. století.
Article