By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci meziuniverzitní lingvo-literární konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře; - literární...
Book
4
Other Authors: '; ...Wysztygiel, Aneta...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 2, s. 107-118
Annotation: Studie k využití symboliky v meziválečné české poezii na základě analýzy básnických sbírek J. Zahradníčka.
Article