Showing results 1 – 20 of 260
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Database of Foreign Bohemica
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: World Literature Studies -- Vol. 16 (33), 2024, n. 1, březen, s. 123–126
  Annotation: Recenze kolektivní monografie, jejíž autoři se snaží postihnout změny, které v literatuře, teorii i ve veřejném životě přineslo období mezi...
  online
  DOI
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 26, 2023, č. 1, 20. 6., s. 29–39
  Annotation: Studie na základě korespondence V. Tilleho se zakladateli francouzské komparatistiky upozorňuje na významný vliv francouzského bádání o srovnávacím...
  online
  DOI
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 73, 2022/2023, č. 1, s. 50–52
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: World Literature Studies -- Vol. 14 (31), 2022, n. 2, červen, s. 5–30
  Annotation: Studie o trendech ve výzkumu světové literatury. První část textu poukazuje na rozdíly mezi pojetím výzkumu z hlediska „malých“ a „velkých“...
  online
  DOI
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice -- S. 267–281
  Annotation: Studie, v níž je zhodnocena česká a slovenská tradice teoretického myšlení o světové literatuře v době přelomu 20. a 21. století s důrazem...
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Zelenka, Miloš, 1961-...«
  Main Author: Kopecká, Zuzana
  Published: Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2022.
  Annotation: Monografie představuje nový typ interpretace vybraných textů období literární moderny, který je založen na srovnávání vybraných kategorií...
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 24, 2021, č. 2, 15. 12., s. 103–109
  Annotation: Článek o přípravách XXIII. kongresu AILC/ICLA (24.–29. 7. 2022) a o přípravě anglicky psaného čísla World Literature Studies (2/2022) s názvem...
  online
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 24, 2021, č. 2, 15. 12., s. 143–145
  Annotation: Nekrolog.
  online
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Zelenka, Miloš, 1961–, Cronia, Arturo, 1896–1967
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 33–47
  Annotation: Studie pojednává o italském slavistovi A. Croniovi a mapuje jeho působení v Československu v letech 1929–1936. Zároveň autor charakterizuje Croniovy...
  online
  DOI
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 131–140
  Annotation: Rozhovor s M. Zelenkou o jeho literárněvědné práci, slavistice a osobnostech, se kterými se při práci setkal; připojena bio-bibliografická poznámka...
  online
  DOI
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 254–255
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Revue des études slaves -- Tome 91, 2020, fascicule 1/2, s. 45–63
  Annotation: Studie poukazující na vliv francouzské slavistiky na vývoj české slavistiky po roce 1918.
  online
  DOI
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Opera Slavica -- Roč. 29, 2019, č. 3, s. 57–60
  Annotation: Recenze na monografii „Vrhat dvojitý stín“ uchopující středoevropanství jako interpretační klíč k románové poetice M. Kundery.
  online
  DOI
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Zelenka, Miloš, 1961-...«
  Published: Brno : Galium, 2018.
  Annotation: Kolektivní monografie se zabývá teorií a dějinami slovanských kulturních oblastí a pojednává o mezikulturních stereotypech; s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slovanský přehled -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327–851
  Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 153–154
  Annotation: Zpráva o konferenci „Arturo Cronia. L'eredità di un maestro a cinquant'anni dalla scomparsa“ (Padova, 20.–21. 11. 2017).
  online
  DOI
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 21, 2018, č. 2, s. 141–142
  Annotation: Zpráva o konferenci „Das Jahr 1919 in der mitteleuropäischen Universitätsgeschichte / Leto 1919 v srednjeevropski univerzitetni zgodovini „, pořádané...
  online
  DOI
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Opera Slavica -- Roč. 27, 2017, č. 1, s. 50–52
  Annotation: Referát na mezinárodní konferenci „Literatura a dějiny slavistiky“, která se konala v Bratislavě 12.–13. 4. 2016.
  online
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Zelenka, Miloš, 1961-...«
  Main Authors: Koryčánková, Simona, 1967–, Kryukova, Larisa, Maiello, Giuseppe, 1962–, Pavera, Libor, 1972–, Všetička, František, 1932–
  Published: Brno : Česká asociace slavistů, 2017.
  Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Zelenka, Miloš, 1961–
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. 9–19
  Annotation: Studie se zaměřuje především na Sedlákův spor s R. Jakobsonem.
  online
  DOI
  Saved in: