By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2011. -- ISBN 978-80-86249-64-3. -- R. 2012, s. 39-44
Annotation: Referát přednesený na kolokviu představuje projekt Bibliografie dějin Českých zemí.
Article
2
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 98, 2000, č. 2, s. 420-430
Annotation: Informativní stať o současném stavu a výsledcích uvedeného pracoviště a o jeho perspektivách.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 84, 1998, č. 3, s. 271-286
Annotation: Přehledová stať, mj. se Seznamem periodik (časopisů a sborníků) excerpovaných pro bibliografickou databázi k dějinám českých zemí.
Article
4
6
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 24, 2013, s. 21-22
Annotation: Referát o konferenci (Přeštice, 27.-28. 3. 2012), která byla věnována výročím vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou (80 let od založení...
Article
8
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 26, 2015, s. 52
Annotation: Zpráva o odborném semináři Mezinárodní kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů, který se konal v Malokarpatské knihovně v...
Article
9
10
11
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 13, 2004/2006, s. 321-345
Annotation: S úvodním komentářem (s. 321-325), se soupisem Bibliografie (s. 326-341), s rejstříky (autorským a názvů).
Article
12
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 3, s. 666-694
Annotation: Studie o mapování současné bibliografie společenských věd napříč regionálními knihovnami. Autoři vyzdvihují práci bibliografů a důležitost...
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 107, 2009, č. 3, s. 696-698
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 108, 2010, č. 2, s. 278-286
Annotation: Přehledová studie k vývoji historické bibliografie v Historickém ústavu AV ČR a jejím perspektivám.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 10, s. 343-353
Annotation: Příspěvky reagující na ukončení činnosti Oddělení analytického zpracování NK ČR.
Article
17
by Kubíček, Jaromír, 1938-, Martinek, Libor, 1965-, Horčáková, Václava, 1961-, Smutná, Kateřina, 1947-2016
Published Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013.
Annotation: Sborník; - s Předmluvou (s. 5-6), mj. s uvedenými texty.
Book
18
Annotation: Jubilejní sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - se seznamem autorů (s. 314-316), s prameny a literaturou (s. 317-334) a s fot. příl.
Book