Showing results 1 – 20 of 22
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Published: Praha : Karolinum, 2011.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; s fot. J. Kuklíka proti titulnímu listu a úvodem J. Hasila (s. 10).
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Published: Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007.
  Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Published: Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006.
  Annotation: Sborník vystoupení z uvedené konference uspořádané v souvislosti s 1. ročníkem překladatelské soutěže (její Závěrečné hodnocení zde na...
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Main Author: Uličný, Oldřich, 1936–
  Published: Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005.
  Annotation: Sborník z druhého ročníku konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci; – mj....
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Main Author: Lepilová, Květuše, 1933–2020
  Published: Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2003.
  Annotation: Sborník ze sympozia u kulatého stolu, mj. s uvedenými příspěvky; s biograficko-bibliografickými poznákami O autorech (s. 83–85).
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Češtinář -- Roč. 11, 2000/2001, č. 4, s. 110–111
  Annotation: Článek o rozkolísaném psaní „M“ a „m“ v různých vydáních románu i článcích o něm.
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Opera Slavica -- Roč. 11, 2001, č. 4, s. 6–14
  Annotation: Rozbor překladu.
  online
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Published: Praha ; Liberec ; Praha ; Praha : Galén : Technická univerzita : Ústav pro jazyk český AV ČR : Český normalizační institut, 2001.
  Annotation: Dvojsborník z konferencí: Termina 96 (Odborný a publicistický styl, jejich styčná sféra), s. 9–179; Termina 2000 (Terminologické systémy a odborná...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 50, 1999/2000, č. 5/6, s. 145–147
  Annotation: Informativní článek.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2000, s. 39–50
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Praha ; Bratislava : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998.
  Annotation: Výkladový slovník vycházející především z prací J. Levého a A. Popoviče, jejich spolupracovníků a pokračovatelů; s autorským úvodem (s....
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 1998, s. 81–87
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Acta Universitatis Carolinae. Philologica -- R. 1995, č. 2, s. 31–41
  Annotation: Článek zabývající se aktuálními problémy současné teorie překladu, s kapitolkami: Die Übersetzungswissenschaft – eine selbstständige oder...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997.
  Annotation: Studie, s úvodem (s.3) a s kapitolami: K zaměření uměleckého textu na čtenáře; Umělecký překlad jako komunikační akt; O ekvivalenci a adekvátnosti...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Opera slavica -- Roč. 6, 1996, č. 1, s. 36–40
  Annotation: Stať k problematice adekvátnosti překladu.
  online
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hrdlička, Milan, 1935-...«
  Published: Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1995.
  Annotation: Bibliografický soupis; část Bibliografie prací o překladu (s. 9–106, řazeno abecedně) zpracoval M. Hrdlička.
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. -- R. 1991, č. 4, s. 57–64
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Cizí jazyky ve škole -- Roč. 32, 1988/1989, č. 2, září 1988, s. 74–77
  Annotation: Příklady voleny též z anglických a francouzských překladů díla: Čapek Karel.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hrdlička, Milan, 1935–
  Info: Acta Universitatis Carolinae. Philologica -- R. 1986, č. 2, s. 167–178
  Annotation: Referát přednesený na 5. mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení (Praha, 25.–27. září 1984).
  Saved in: